Projekter

Projekt 1 .1 Densitet (NV, fysik og kemi)
Densiteten af en ukendt væske fastlægges ved at måle sammenhørende værdier af rumfang og masse.

Projekt 1.2 Det er nerver alt sammen (NV og biologi)
Hastigheden for et nervesignal fastlægges ved at sende et signal gennem en kæde af elever, der klemmer hinanden i hænderne eller på hinandens skuldre.

Projekt 1.3 Dig og din puls (NV, biologi og idræt)
Konditallet fastlægges ved at måle sammenhørende værdier af effekt og puls hos en elev, der cykler på en kondicykel.

Projekt 1.4 På jagt efter lineære sammenhænge (samfundsfag)
Dette er et projekt om alskens sammenhænge og lineære regressioner. Klassen kan evt. opdeles i grupper, der arbejder med forskellige sammenhænge.

Projekt 1.5 Hunden og haren
En gammel middelalderopgave handler om en hund, der jager en hare. Hunden løber hurtigere og fanger derfor haren. Men hvor mange spring skal den bruge?

Projekt 1.6 Lær dit værktøj at kende - undersøg rektanglers variable
Et rektangel kan beskrives ved forskellige variable, fx længde, bredde, omkreds og areal. Hvilke sammenhænge er der mellem disse variable? Projektet tager også sigte på at vi lærer værktøjsprogrammet at kende.

Projek 1.6 - Kommentar til læreren


Projekt 1.7 Spaghettimatematik (især til B- og A-niveau)
Brækker man et stykke spaghetti i tre stykker, kan de tre stykker måske samles til en trekant – knækker man en hel pakke, vil kun en brøkdel af de brækkede stykker kunne samles til en trekant - men hvilken brøkdel?

Projekt 1.7 - Kommentar til læreren


Projekt 1.8 Design en beholder - optimeringsopgave med fri fantasi
Et firma skal have designet en flaske til deres nye energidrik - ud fra bestemte geometriske modeller og med et minimalt materialeforbrug. Projektet fungerer både som introduktion til variabelbegrebet og matematisk modellering og som et afsluttende projekt om emnet. Kan senere udbygges i forbindelse med differentialregning.
Vognmagergade 11, 2. sal • DK-1148 • København K • Tlf: 43503030 • Email: info@lru.dk • CVR 76351910
Egmont