Velkommen

 

Dette er hjemmesiden til bogen "Aktiv Fysik", hvor det er muligt at finde ekstramateriale i form af flere problemorienteret aktiviteter, der tager afsæt i forskellige interaktive simulationer og andre it-ressourcer, som kan anvendes sammen med bogens kapitler.

 

Introduktion til bogen
Aktiv Fysik C er skrevet til gymnasiets fysikundervisning på C-niveau. Titlen understreger det væsentlige i, at elever arbejder aktivt med stoffet på forskellig vis. Derfor indeholder bogens kapitler mange forskellige aktiviteter,som skal hjælpe eleven med at møde stoffet gennem: eksperimentelle undersøgelser, refleksioner, opgaver, formidling m.m. De fleste af bogens aktiviteter kan gennemføres med en hel klasse (ligefront), hvilket sikrer, at eleverne kan arbejde eksperimentelt undersøgende i den almindelige undervisning. Den brede vifte af forskelligartede aktiviteter er desuden designet med henblik på at give eleverne mulighed for at tilegne sig de forskelligekompetencer knyttet til fysik C.

Samtidigt har vi med Aktiv Fysik C søgt at bidrage til at gøre elevernes læring aktiv også i dagligdagen uden for fysiklaboratoriet i overensstemmelse med C-niveauets almendannende sigte. Under overskrifter som “Kan man tørre tøj i frostvejr?” og “Hvorfor forbyder man glødepærer?” dækker Aktiv Fysik C hele C-niveauets kernestof gennem 36 problemorienterede artikler.

Undervejs i sin læsning af bogens artikler møder eleven nogle spørgsmål angivet med et “TÆNK!” Dette er refleksionsspørgsmål, som skal få eleven til at stoppe op og reflektere. Samtidigt kan de bidrage til faglige diskussioner i klasserummet. Hver artikel afsluttes med regneopgaver angivet med “REGN”, som skal sikre, at eleven bliver fortrolig med den mere matematiske tilgang til faget.

Vognmagergade 11, 2. sal • DK-1148 • København K • Tlf: 43503030 • Email: info@lru.dk • CVR 76351910
Egmont