Lisbeth Fajstrup: Deformationer og huller i rummet
(kategori: Algebraisk topologi)
Lektor i matematik ved Aalborg Universitet Lisbeth Fajstrup fortæller i første del af filmen om kontinuitetsbegrebet, om hvordan dette intuitivt enkle begreb håndteres i moderne matematik, og demonstrerer hvordan begreberne generaliseres til funktioner af flere variable. Denne del af filmen kan inddrages i undervisningsforløb på A-niveau om funktioners egenskaber og om funktioner af to variable. I anden del af filmen åbner Lisbeth Fajstrup for en fortælling om kontinuerte deformationer af kurver i flerdimensionelle rum, specielt kurver med en tidsretning. Denne del kan danne grundlag for studieretningsprojekter.
Vognmagergade 11, 2. sal • DK-1148 • København K • Tlf: 43503030 • Email: info@lru.dk • CVR 76351910
Egmont