Henrik Kragh Sørensen: Historien om logistisk vækst
(kategori: Matematikkens historie)
Professor m.s.o. i videnskabshistorie og videnskabsteori ved Københavns Universitet Henrik Kragh Sørensen fortæller i første del af filmen om tilblivelsen af den nye matematiske vækstmodel, logistisk vækst, som et værktøj i opbygningen af de moderne nationalstater i 1800-tallet. Denne del af filmen, hvor der arbejdes detaljeret med de oprindelige kilder, kan inddrages i undervisningen på alle niveauer, fx i et forløb om vækstmodeller. I anden del af filmen demonstrerer Henrik Kragh Sørensen, hvordan man med 1800 tallets matematik ville gå til løsningen af den logistiske differentialligning. Denne del af filmen kan inddrages i undervisningsforløb på A-niveau om differentialligninger.

Projektmaterialer

Bjørn Grøn (red.): Logistisk vækst – fra populationsmodeller til kaosteori
Vognmagergade 11, 2. sal • DK-1148 • København K • Tlf: 43503030 • Email: info@lru.dk • CVR 76351910
Egmont